FACEBOOK


YYMCR16La Fabrika


 

Oficiální soutěžní kategorie:

 • 1A Junior (finále - Tricklist)
 • 1A Advanced (kvalifikace - Sport ladder, finále - Freestyle 1 minuta)
 • 1A Elite (podle počtu soutěžících - Wild Card předkvalifikace, kvalifikace - Freestyle 1 minuta, finále - Freestyle 3 minuty)
 • 2A (finále - Freestyle 2 minuty)
 • 3A (finále - Freestyle 2 minuty)
 • 4A (finále - Freestyle 2 minuty)
 • 5A (finále - Freestyle 2 minuty)
 • 1A Open (prelim - Freestyle 1 minute, finals - Freestyle 3 minutes)
 • 1A Women (finále - Freestyle 2 minuty)
 • 1A Royal (finále - Freestyle 2 minuty)


Startovné:

 • 1A Junior – 100,- Kč
 • 1A Advanced, 1A Elite, 1A Women, 1A Royal, 2A, 3A, 4A, 5A, Open (jedna a/nebo více) – 400,- Kč
 • Startovné do neoficiálních soutěžních kategorií je zdarma.
 • Vstupné pro diváky je dobrovolné.

Pravidla registrace:

 • Členové CYA, kteří mají daný rok zaplacený členský poplatek, mají slevu 50,- Kč.
 • Pro účast v kategorii 1A Elite je povinné mít zaplacený členský poplatek (detaily viz sekce Pravidla).
 • Při registraci po 7. říjnu se ceny automaticky navyšují o 50% (1A Junior - 150 ,- Kč, ostatní kategorie - 600,- Kč).
 • Online registrace se uzavírají 16. října ve 23:59.
 • Při registraci na místě se ceny automaticky navyšují o 100% ze základu ceny (1A Junior - 200 ,- Kč, ostatní kategorie - 800,- Kč).
 • Pokuta za dodání hudby po 16. říjnu (na místě) činí 200,-Kč.
 • Po uzavření online registrace již není možné nahrávat hudbu.

 

místokonání

 • SOBOTA - 22. října
 • La Fabrika (Komunardů 30, 170 00 Praha 7 - Holešovice)


Neoficiální soutěžní kategorie:

 • "Rodičovský SLEEPER"
 • Jde o soutěž v nejdelším Sleeperu (nejdéle roztočené yoyo, není potřeba jej vracet zpět do ruky). Výsledek je součtem času dvou závodníků s tím, že jeden musí byt potomek a druhý rodič (nebo případně strýc, děda, babička atd.). Aby byla soutěž spravedlivá, budou všichni soutěžící házet se stejným yoyem, které bude k dispozici na místě.

 • "FAST Challange"
 • Jde o soutěž, ve které vyhrává ten, kdo nejrychleji a úspěšně udělá 10 tricků přesně v tomto pořadí (Wind Up – yoyo se musí před začátkem dotýkat země, Gravity Pull, Forward Pass, Breakaway, Around The World, Walk The Dog, Rock The Baby 3x, Bikini, Stop n Go, Sky Rocket – yoyo musí vyletět nad hlavu závodníka). Soutěž probíhá ve dvou kolech. První kolo je kvalifikace, každý má 3 pokusy, počítá se mu nejlepší čas. Druhé kolo je formou pavouka pro 8 nejrychlejších.

 • "Long Sleeper"
 • Všichni soutěžící naráz hodí yoyo. Které se bude točit nejdéle, vyhrává. Je zakázáno znovu yoyo roztáčet či omezovat ostatní soutěžící.

 • "Blind Trick Battle"
 • Soutěží se formou 1v1 battlu. Oběma soutěžícím se zakryjí oči, aby neviděli. Následně rozhodčí zadává klasické tricky. Ten, který trick úspěšně předvede, tak postupuje dále.

 • "KENDAMA - jednorožci"
 • Hráči si na hlavu nasadí kendamu jako 'jednorožci', rozestaví se tak, aby měl každý dostatek místa kolem sebe a poté opakují předváděné úkony. Komu kendama z hlavy spadne, ten vypadává. Poslední vyhrává.

 • "KENDAMA - svíčková"
 • Hráči se rozestaví do kruhu, jednou rukou provedou trik svíčka a druhou ruku si položí na hlavu. Po startu se snaží shodit kouli z pohárku ostatním hráčům a naopak uchránit tu svou. Komu koule spadne nebo kdo sundá ruku z hlavy, ten vypadává. Poslední vyhrává.

 • "KENDAMA - spikeoff"
 • Všichni hráči se ve stejnou chvíli pokusí provést zadaný trik. Komu se trik nepovede, ten vypadává. Poslední vyhrává.

 • "Long Spinner Spintop Contest"
 • Všichni soutěžící se rozmístí na pódiu. Moderátor soutěže odpočítá začátek soutěže. Při zaznění slova "Teď" musí všichni hráči roztočit káču na zem (trik Spinner). Při hodu nesmí soutěžící úmyslně trefit káču jiného soutěžícího. Kontakt káč po roztočení na zemi už nelze nijak ovlivnit a je tedy povolený. Vyhrává soutěžící, kterému se bude káča točit nejdéle.

 • "Spintop Target Contest"
 • Na pódium se umístí kruhový předmět a úkolem soutěžícího je trefit se káčou dovnitř pomocí triku Target/Spinner. Soutěžící se jeden po druhém se snaží trefit káčou do daného předmětu. Každý soutěžící má tři pokusy. Soutěžící, kteří trefí, postupují na další "metu", ostatní soutěžící se znovu seřadí a zahájí další pokusy. Cíl se s každou další metou zmenšuje podle daného postupu. Předměty mají průměry cca 100 cm, 80 cm, 65 cm, 27 cm, 21 cm, 10 cm a 2 cm.