FACEBOOK


PravidlaMISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Mistrovství ČR je otevřené. Titul Mistr ČR bude udělen občanům ČR v kategoriích 1A Elite, Loopování (2A), 3A, Offstring (4A), Freehand (5A) , případně X divize (viz níže).


Soutěžící v kategoriích 1A Elite musí být členem CYA se zaplaceným členským poplatkem na daný rok. Členský poplatek lze zaplatit přímo na místě při registraci. Členem CYA se může soutěžící stát i přímo na yoyo mistrovství. Pro urychlení registrace doporučujeme stáhnout a vyplnit přihlášku z tohoto odkazu (http://cya.cz/prihlaska.pdf ). Pro žadatele mladší 15-ti let je nutný podpis zákonného zástupce. Registrace nového člena stojí 50 Kč a je k ní nutná, kromě řádně vyplněné přihlášky, i průkazová fotografie. Po dohodě je možné dodat fotografii elektronicky. Pro další informace kontaktujte novotny@cya.cz.

 • Soutěžící se mohou přihlásit do jedné z výkonnostních kategorií (1A Junior, 1A Advanced, 1A Elite) a nebo do kategorie 1A Women, 2A, 3A, 4A, 5A.
 • Soutěžící v kategorii 1A Women mohou být pouze ženy.
 • Soutěžící v kategorii 1A Royal mohou být pouze soutěžící, kteří yoyují 10 a více let a zároveň se v rámci YYMČR2016 nepřihlásí do jiné kategorie.
 • Soutěžící v kategorii 1A Open mohou být pouze soutěžící nepocházející z ČR.Pravidla freestyle:

 • Freestyle se řídí pravidly IYYF, k nahlédnutí např. v tomto odkaze.
 • Finále kategorie 1A Elite, 1A Women, 1A Open, 2A, 3A, 4A, 5A se hodnotí způsobem „Final“.
 • Kvalifikace kategorie 1A Elite, 1A Open a finále 1A Advanced je hodnotí způsobem „Prelim“.
 • Předkvalifikace kategorie 1A Elite se hodnotí způsobem „Wild Card“.
 • Kategorie 1A Royal se hodnotí "starým" způsobem, kdy 50% tvoří technika, 50% umělecký dojem.

Stage Time Distribution Major
Deduction
Wild Card
30 sec
T.Ex (100%)
Clickers
No
Prelim 1 min T.Ex (60%)
Clickers
T.Ev (20%)
2 categories
P.Ev (20%)
2 categories
Yes
Final 3 min
T.Ex (60%)
Clickers
T.Ev (20%)
4 categories
P.Ev (20%)
4 categories
YesSeed do finále 1A Elite

 • Jakub Dekan - Mistr ČR 2015
 • Jakub Dekan - vítěz NYC 2016
 • Jakub Dekan - vítěz TYC 2016
 • Michael Malík - český vítěz SLYZ 2016


Všeobecná pravidla povinných triků:

 • Trik musí být zakončen chycením yoya do jedné ruky, aniž by se při návratu odrazilo o tělo nebo by chycení pomohla ruka druhá.
 • Po zakončení triku musí být vždy správně navinut provázek (bez uzlu). Rozhodčí si může vždy vyžádat kontrolu provázku.
 • Všechna yoya musí být schopna vykonat minimálně 3-vteřinového sleepera. Rozhodčí si může kdykoliv vyžádat kontrolu této vlastnosti.
 • Prostor pro provedení triku je vyznačen páskou, inkoustem, křídou nebo jakýmkoliv jiným zřetelným způsobem, přičemž šířka značení se považuje za prostor mimo hrací plochu.
 • Velikost hrací plochy je čtverec o velikosti 100×100 cm.
 • Každý hod v hracím prostoru se automaticky považuje za pokus o trik.
 • Všechny triky musí být provedeny tak, že soutěžící stojí oběma nohama uvnitř hrací plochy. Jakýkoliv pokus soutěžícího s nohou (nohama) mimo prostor se považuje za neúspěšný pokus.
 • Pro soutěžícího, který je právě na řadě (je na pódiu ale stojí mimo vyznačený prostor), jsou povoleny pouze tyto triky: throwdown, sleeper, bind, forward pass, jeden loop the loop nebo úpravy stringu.
 • Pokus o soutěžní trik je automaticky považován za neúspěšný pokus v daném triku.
 • Pokud se soutěžící nachází mimo hrací plochu může string upravovat buď manuálně nebo natažením nového stringu stejné délky jako byl string předchozí.
 • Pokud nohy soutěžícího opustí při vykonávání triku vyznačený prostor, automaticky se daný trik považuje za neúspěšný.
 • Pokud není u triku uvedeno jinak, nejsou při jeho vykonávání povoleny jakákoliv minutí stringu a podobné chyby.
 • Soutěžící může použít jakékoliv yoyo. Pokud není uvedeno jinak, je možné použít pouze jedno yoyo, jejich výměna je možná pouze pokud to povolí rozhodčí (rozbití yoya apod.). Na tie-break se musí použít pouze jedno a to stejné yoyo , se kterým soutěžící předváděl předchozí triky.
 • Zkracování stringu pomocí omotávání okolo ruky nebo prstu za účelem jednoduššího provedení triku je zakázáno. Všechny triky musí být provedeny s plnou délkou stringu.
 • Opakování daného triku je možné tak dlouho, dokud jeho provedení je čisté. Tzn. je možné místo deseti loopů provést loopů 20, s tím že zakončení musí být čisté. Bodové ohodnocení však zůstává stejné. Opakování triku však nesmí být nižší než požadují pravidla.
 • Jakýkoliv soutěžící, který není právě hodnocen a bude rušit právě hodnoceného soutěžícího nebo rozhodčího v jeho výkonu, může být diskvalifikován.
 • Rozhodnutí rozhodčího je konečné.Specifcká pravidla jednotlivých kategorií:


Specifická pravidla pro kategorii 1A:

 • Není povoleno použít více než jedno yoyo najednou. Pokud soutěžící poruší toto pravidlo, rozhodčí mu neudělí při používáni tohoto yoya žádné plusové body, ale mohou nadále udělovat body mínusové.
 • Není povoleno sundavat provázek z yoya (offstringové triky). Pokud soutěžící poruší toto pravidlo, rozhodčí mu neudělí při používáni tohoto yoya žádné plusové body, ale mohou nadále udělovat body mínusové.
 • Není povoleno použít yoyo s protizávažím (counter-weight). Pokud soutěžící poruší toto pravidlo, rozhodčí mu neudělí při používáni tohoto yoya žádné plusové body, ale mohou nadále udělovat body mínusové.
 • Moebius a triky typu “skyrocket” jsou povoleny.
 • Typické triky a jejich části které jsou hodnoceny jsou mimo jiné: mounts, dismounts, string hits, hops, grinds, lacerations, release catches (like suicides/Iron Whips), slack catches, re-generations, binds apod.

 • Specifická pravidla pro kategorii 2A:
  • Rozhodčí neudělují body dokud nejsou používány obě yoya najednou.
  • Není povoleno použít více než dvě yoya najednou. Pokud soutěžící poruší toto pravidlo, rozhodčí mu neudělí při používáni tohoto yoya žádné plusové body, ale mohou nadále udělovat body mínusové.
  • Typické triky a jejich části které jsou hodnoceny jsou mimo jiné: loops, punches, wraps, tanglers, moons, hops, stalls, worlds, transitions, re-generations apod.

  • Specifická pravidla pro kategorii 3A:
   • Rozhodčí neudělují body dokud nejsou používány obě yoya najednou.
   • Není povoleno použít více než dvě yoya najednou. Pokud soutěžící poruší toto pravidlo, rozhodčí mu neudělí při používáni tohoto yoya žádné plusové body, ale mohou nadále udělovat body mínusové.
   • Typické triky a jejich části které jsou hodnoceny jsou mimo jiné: typy 1A triků provedené se dvěma yoyi, tanglers, worlds, grinds, wraps, loops apod.

   • Specifická pravidla pro kategorii 4A:
    • Je povolen jakýkoliv počet “offstringových” yoyí najednou.
    • Typické triky a jejich části které jsou hodnoceny jsou mimo jiné: typy triků 1A
    • Typické triky a jejich části které jsou hodnoceny jsou mimo jiné: launches, tosses, catches, regenerations, grinds, intentional bounces off body parts or the stage back to a catch, boingys or other types of bounces between strings.
    • Triky a jejich části provedené méně riskantním způsobem jsou hodnoceny méně než typicky offstringové triky kdy se yoyo objevuje mimo provázek apod.

    • Specifická pravidla pro kategorii 5A:
     • Body jsou udělovány jen pokud je counter-weight (protizávaží) aktivně využíván a nebo přesouván mezi rukami. Triky prováděné s držením protizávaží v ruce po celou dobu jsou považovány za 1A triky a jsou hodnoceny málo nebo vůbec.
     • Může být použito libovolné množství yoyí s protizávažím najednou i lobovolné množství protizávaží najednou.
     • Typické triky a jejich části které jsou hodnoceny jsou mimo jiné: typy triků 1A s využitím protizávaží, aerial releases and catches, grinds apod.


     • Rozhodnutí rozhodčích jsou konečná.
     • Protesty je možno podávat s vkladem 200,- hlavnímu rozhodčímu. Protest bude přezkoumán předem stanovenou komisí (jury) a při shledání oprávněnosti protestu a kladném vzřízení bude vklad vrácen.
     KATEGORIE


     1A JUNIOR (MUŽI DO 15 LET, ŽENY BEZ OMEZENÍ)

     Finále - Tricklist. Na každý trik jsou dva pokusy. První úspěšný je ohodnocen 5-ti body, druhý pak 3-mi body. Pokud se trik nepovede ani na druhý pokus, soutěžící obdrží 0 bodů. Dále pravidla YYMČR. Vítěz je určen prostým součtem bodů. Při bodové shodě soutěžících rozhodne tie break.


     Tricklist:
     • Sleeper (5 sek.) - video #1 / video#2
     • Walk the dog (30 cm) - video #1 / video#2
     • Forward pass - yoyo musí být chyceno rukou s dlaní nahoru - video #1
     • Around the world - yoyo musí být chyceno rukou s dlaní nahoru - video #1 / video#2
     • Elevator – yoyo nesmí pouze dojet k horní ruce, ale musí vyjet nad ní, přpadně přes ní - video #1 / video#2
     • Rock the baby (3 zhoupnutí) - video #1 / video#2
     • Stop and go - video #1 / video#2
     • Braintwister - video #1 / video#2
     • Man on the Flying Trapeze (Trapeza) - video #1 / video#2
     • Double or nothing - je zakázano odstrkování provázků palcem, provázek musí být na obou ukou omotán pouze přes jeden prst, zakončení je povoleno jak vyhozením do trapezy, tak dismountem - video #1 / video#2

     • Tie break: Trapeza na první nahození (v případě potřeby další triky z tohoto tricklistu) - video #1 / video#2
     • Rozhodčí budou uznávat všechny správné verze triků ve správném počtu opakování. Případné nejasnosti konzultujte s rozhodčími ve vymezeném čase před začátkem soutěže.


     • 1A ADVANCED

      Kvalifikace - Sport ladder. Na každý trik má soutěžící pouze jeden pokus, možná je jedna chyba. Při druhé chybě soutěžící končí a započítává se mu poslední splněný trik. V případě nerozhodného výsledku a nutnosti rozhodnut mezi soutěžícími rozhoduje dále v tomto pořadí – první pokažený trik (čím později, tím lépe), tie break na poslední povedný trik (max. 5 opakování), tie break (iron whip max. 20x, dále suicide max. 20x), losování. Dále pravidla YYMČR.      Finále - minutový (1:00) freestyle. Prvních sedm soutěžících postupuje dál do finále formou. Další postupující do maximálního počtu deseti soutěžících mohou do freestylu přidat rozhodčí. Dále pravidla YYMČR sekce freestyle.
      Tricklist:
      • Zipper 3x - trik musí být prováděn ve správné rovině, první mount musí proveden undermountem - video #1
      • Eli hops 3x (dotek rukou) - video #1
      • Boing-e-boing 3x - video #1
      • Plastic whip - musí být jasně vidět správné chycení provázků, před vrácením yoya do ruky ukázat rozhodčím - video #1
      • Cold Fussion - video #1
      • Kwijibo - zakončení by mělo být vyhozením do trapezy, povoleno je i zakončení dismountem - video #1
      • Iron Whip 2x - musí být jasně vidět správné chycení provázků, před vrácením yoya do ruky ukázat rozhodčím - video #1
      • Suicide 2x - první smyčka může být chycena na jakýkoliv prst, další však musí být chycena na ten samý, provázek nesmí být přetočen, ja zakázáno před odhozením oko zvětšovat dalším prstem - video #1
      • Kamikaze - video #1
      • Spirit Bomb - video #1

      • Tie break: poslední kompletní trik dosažený soutěžícími, mezi nimiž je potřeba rozhodnout.
      • Rozhodčí budou uznávat všechny správné verze triků ve správném počtu opakování. Případné nejasnosti konzultujte s rozhodčími ve vymezeném čase před začátkem soutěže.


      • 1A ELITE

       Wild Card (pouze při účasti více než 40-ti soutěžících) – půlminutový (0:30) freestyle. Hodnotí se 100% technické provedení, neudělují se Major deduction (detaily viz pravidla IYYF).       Soutěžící si připraví číslo písničky (viz seznam v tomto odkaze), které pak řekne při svém nástupu.


       Kvalifikace - minutový (1:00) freestyle pro maximálně 35 soutěžících, přímo do kvalifikačního freestylu bude nasazeno 20 nejlepších přihlášených dle aktuálního pořadí Poháru CYA (http://pohar.cya.cz/vysledky/ ). Pro nasazení podle umístění v Poháru CYA je nutná registrace do 16. října 2016. Pokud se soutěžící do tohoto termínu nezaregistruje, tak jeho nárok na nasazení do této fáze propadá. Dalších 15 soutěžících vzejde z Wild Card.       Finále - tříminutový (3:00) freestyle. Na MČR jsou přímo do finále nasazeni všichni vítězové soutěží kategorie A Poháru CYA a obhájce vítězství z předchozího roku. Počet soutěžících ve finále Elite je 15. Další postupující do maximálního počtu dvaceti soutěžících mohou do freestylu přidat rozhodčí. Dále pravidla YYMČR sekce freestyle.

       1A OPEN – MEZINÁRODNÍ KATEGORIE

       Kvalifikace - minutový (1:00) freestyle. Z Kvalifikace postupuje do finále 7 soutěžících. Finále - tříminutový (3:00) freestyle. Do finále je automaticky nasazen loňský vítez Tal Mordoch. Dále pravidla YYMČR sekce freestyle.       2A, 3A, 4A, 5A

       Tato kategorie se skládá pouze z finále – dvouminutový (2:00) freestyle. Kvalifikace (freestyle 1:00) může být v jednotlivých kategoriích přidána, pokud počet soutěžících bude větší než 10. Povolené styly yoyování jsou, dle názvu kategorie: 2A, 3A, 4A nebo 5A a to vždy pouze jeden daný styl v kategorii. Dále pravidla YYMČR sekce freestyle. Při nízkém počtu přihlášených mohou být některé z těchto kategorií sloučeny do tzv. kategorie X, v této je pak dovoleno použití více stylů yoyování dle sloučených kategoriích.       O tom, které kategorie se sloučí dohromady, se rozhodne 17. října 2016 na základě počtu přihlášených do jednotlivých kategorií. Minimální počet přihlášených na vypsání samostatné kategorie je 5.Hudba

 • Hudba se nahrává přes registrační formulář na tomto webu.
 • Pokud nestihnete hudbu nahrát nebo se budete registrovat až na místě svojí hudbu přineste ve POUZE formátu MP3 a POUZE na obyčejném flashdisku. Pokud této možnosti využijete tak se vaše startovné automaticky zvedá o 200,- Kč pro jakoukoliv divizi.
 • MP3 flashdisky jako USB MP3 přehrávače, iPod, iPhone, mobilní telefony, tablety apod. jsou nepřípustné!
 • Muzika nesmí obsahovat žádné rasistické podtexty a jiné nepřípustné prvky (sprostá slova, apod.). Pokud si nejste jisti svým výběrem, poraďte se dopředu se sudími. Nedodržení tohot pravidla může vézt k diskalifikaci soutěžícího!
 • Skladba, kterou chcete použít, musí být v jedné stopě. Pro freestyle bude přehrána pouze jedna stopa. Pokud je skladba delší než určený čas, např. tři minuty, bude zastavena mezi 3:00 a 3:01.
 • Pokud je kratší, ukončuje freestyle (konec stopy znamená konec freestylu).
 • Pokud se muzika náhodně zastaví, může si soutěžící vybrat, zda bude pokračovat tam kde se hudba zastavila, nebo začne freestyle znova.
 • V případě, že dojde omylem ke spuštění jiné skladby, než si soutěžící vybral, může soutěžící svůj freestyle zastavit a požadovat spuštění vybrané skladby (freestyle provedený na chybně puštěnou muziku se do hodnocení NEZAPOČÍTÁVÁ).